Opmeting

 • Eigendomsbepaling
 • Plaatsen van grenspalen (afpaling)
 • Opsplitsing van percelen
 • Hoogtemeting (TAW gerefereerd)
 • Asbuilt-opmeting van gebouwen / wegen / riolering / leidingen / kabeltracé
 • Opmeting gabariten van gebouwen (gevelzichten)
 • Kuberen van grondverzet (bvb. stockopname zand- en grinthandel)
 • GPS – meting
 • GRB – meting (normen AGIV)
 • Uitzetten van bouwwerken en wegenwerken

Verkaveling
Dossiersamenstelling conform Besluit van de Vlaamse Regering van 29 mei 2009

 • Verkavelingsontwerp
 • Klassieke verkaveling langs bestaande openbare weg
 • Opmaak dossier voor aanleg van nieuwe wegen & riolering (wegenontwerp)
 • Aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken
  (Besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004)
 • Opmaak verkavelingsdossier voor aanvraag van een wijziging verkaveling
 • Advies mogelijkheden verkavelbare grond

Schatting
Bepaling van verkoopwaarde van onroerende goederen.
Betrouwbaar en neutraal advies voor:

 • Verkoop
 • Aankoop
 • Successieaangifte (voorafgaande schatting nalatenschap)
 • Uittrede onverdeeldheid
 • Inbreng in vennootschap
 • Verdeling in het kader van echtscheiding
 • Huurwaarde
 • Hypothecaire lening

Plaatsbeschrijving

 • Opname van toestand onroerende goederen
 • Voor aanvang werken
 • Voor intrede huurovereenkomst

Veiligheidscoördinatie
Conform de bepalingen van het K.B. van 25 jan.2001 betreffende tijdelijke of mobiele bouwplaatsen.

 • Opmaak veiligheids – en gezondheidsplan
 • Opmaak postinterventiedossier
 • Bijhouden coördinatiedagboek