Nico Decoster, zaakvoerder

  • Landmeter- Expert beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brugge op datum 9-01-2003
  • Ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten nummer LAN051168
  • Industrieel Ingenieur Bouwkunde (Hogeschool Oostende 1994)
  • Veiligheidscoördinator (Syntra West Brugge 2004)